Anabilim Dalları


​      SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  DOKTORA PROGRAMLARI

 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MULTİDİSİPLİNER ANABİLİM DALLARI

 1. BİYOMEKANİK ANABİLİM DALI   

       Biyomekanik Yüksek Lisans

       Biyomekanik Doktora

      Biyomühendislik Doktora (İngilizce)

2. LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI – Web Sayfası için tıklayınız 

       Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans

       Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora

3. MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI – Web Sayfası için Tıklayınız 

       Medikal Fizik Yüksek Lisans

       Medikal Fizik Doktora Programı

 4. MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI – Web Sayfası için Tıklayınız 

       Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans

5. MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI – Web Sayfası için Tıklayınız. 

        Moleküler Tıp Yüksek Lisans

        Moleküler Tıp Doktora

 6. PERFÜZYON TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI

         Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans

 7. RADYOFARMASÖTİK BİLİMLER ANABİLİM DALI 

          Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans

 8. SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON ANABİLİM DALI 

         Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yüksek Lisans

  9. SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI 

         Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans

         Temel Sinirbilimler Yüksek Lisans

            Temel Sinirbilimler Doktora

  10. TRANSLASYONEL TIP ANABİLİM DALI – Web Sayfası için Tıklayınız 

            Translasyonel Tıp Yüksek Lisans

  11. UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARI ANABİLİM DALI 

           Klinik Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans  

           Temel Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans

  12. MOLEKÜLER PATOLOJİ ANABİLİM DALI 

            Moleküler Patoloji Doktora

 13. KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ ANABİLİM DALI – Web Sayfası için Tıklayınız 

           Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans

 14. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ANABİLİM DALI  

           Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast