Enstitümüz Öğrenci İşleri Personelinin Sorumlu oldukları Anabilim Dalları Bilgisi


Sayın  Öğrencimiz,

Kayıtlı olduğunuz Anabilim Dalı bazında öğrenciliğiniz süresince iletişim kuracağınız Enstitü Öğrenci İşleri Biriminin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Öğrenciliğiniz ile ilgili danışmak istediğiniz konularda lütfen Anabilim Dalınızdan sorumlu kişi ile iletişim kurunuz.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

NESLİHAN ARTUNÇ

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM SORUMLUSU

neslihan.artunc@deu.edu.tr

saglikbil.ogrenci@deu.edu.tr

412 26 18

  FİGEN ŞENOCAK

figen.senocak@deu.edu.tr/ 412 26 27

 SORUMLU OLDUĞU ANABİLİM DALLARI

 • ANATOMİ
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 • TIBBİ BİYOKİMYA
 • TIBBİ FARMAKOLOJİ
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLTASYON
 • FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
 • KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİ
 • FİZYOLOJİ
 • HALK SAĞLIĞI
 • HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
 • KULAK BURURN BOĞAZ
 • TIBBİ PARAZİTOLOJİ
 • TIP EĞİTİMİ

EBRU MÜFTÜOĞLU

 ebru.muftuoglu@deu.edu.tr

412 26 12

SORUMLU OLDUĞU ANABİLİM DALLARI

 • BİYOMEKANİK
 • DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
 • LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ
 • MEDİKAL FİZİK
 • MEDİKAL İNFORMATİK
 • MOLEKÜLER TIP
 • MOLEKÜLER PATOLOJİ
 • ONKOLOJİ
 • PERFÜZYON TEKNİKLERİ
 • RADYOFARMASÖTiK BİLİMLER
 • SAĞLIKTA KALİTE GELİŞTİME VE AKREDİTASYON
 • SİNİRBİLİMLER
 • TRANSLASYONEL TIP
 • UYKU VE BİLİNÇ DURUMLARI

 AYHAN EYİOĞLU

 ayhan.eyioglu@deu.edu.tr

412 26 19

 SORUMLU OLDUĞU ANABİLİM DALLARI

 • BİYOFİZİK
 • HEMŞİRELİK
 • MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
 • TÜM 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast