Tarihçe


Kuruluş Tarihi : 02/06/1982

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili lisansüstü eğitim yapmak amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak 02.06.1982 tarih ve 41 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 18/h maddesi gereğince kurulmuştur. Lisansüstü öğretim yönetmeliğinin 06.10.1982 gün 17830 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra, daha önce Tıp Fakültesinde çalışmalarını sürdüren 4 lisansüstü öğrencinin intibakları yapılarak başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri bugüne dek giderek artan bir yoğunlukla sürdürülmektedir.

03 Mart 1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin“ 5/c maddesine göre Enstitümüzde Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalları ile Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Onkoloji Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu lisansüstü eğitimleri ve Enstitümüz bünyesindeki Multidisipliner Anabilim Dallarımız olan;   Biyomekanik Anabilim Dalı,   Medikal İnformatik Anabilim Dalı, Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, Sinirbilimler Anabilim Dalı Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, Medikal Fizik Anabilim Dalı, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı, Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı, Translasyonel Tıp Anabilim Dalı, Moleküler Patoloji Anabilim Dalı,  Perfüzyon Teknikleri Anabilim Dalı, Dil ve Konuşma Terapisi ve Dental Biyomalzemeler Anabilim Dalında lisansüstü eğitimleri yapılmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün amacı, sağlık alanına giren üniversite mezunlarına, tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim adamı yetiştirmeye yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim ile araştırma yapma olanağı sağlamak; bilimsel yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası boyutlarda etkin akademisyen kadrolar yetiştirmektir.

Böylece kuruluşun gerçekleştiği 1982 yılında 4 öğrenci ile başlayan mezuniyet sonrası eğitimleri hızla artmıştır. Öte yandan Enstitü bünyesinde yer alan lisansüstü programları da geçen yıllarla doğru orantılı olarak giderek artmaktadır.

 

KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR GÖREV YAPMIŞ OLAN YÖNETİCİLER

Prof. Dr. Zahide ÇAVDAR 19.01.2022 – 
Prof.Dr.Hülya ELLİDOKUZ 20/08/2020- 19.01.2022
Prof. Dr. Fatma Neslihan EMİROĞLU 22/06/2018 –  20/08/2020
Prof. Dr. Çetin PEKÇETİN 29/09/2017 – 22/06/2018
Prof. Dr. Mine DOLUCA DERELİ  01/09/2016 – 29/09/2017
Prof Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU 20/04/2010– 31/08/2016
Prof Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN 29/09/2000– 19/04/2010
Prof. Dr. Ayşen BAYKARA 19/09/1997– 28/09/2000
Prof. Dr. A. Sevin ERGİN 16/06/1994– 16/06/1997
Prof. Dr. İ. Ruhi TÖRE 07/03/1991– 16/06/1994
Prof. Dr. Melahat OKUYAN 13/08/1984– 07/03/1991
Prof. Dr. Hatice KARHAN 31/08/1982 – 14/08/1984

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast