Form/Belge


ÖĞRENCİLERİN KULLANACAĞI FORMLAR

ÖN KAYIT SÜRECİ

 1. ARBİS Girişi  için tıklayınız     

EĞİTİM SÜRECİ

 1. Danışman Atama Formu
 2. Danışman Degişikliği Formu
 3. II. Tez Danışmanı Atama Formu
 4. II. Tez Danışmanı Değiştirme Formu
 5. Tez Önerisi Formu
 6. Tez Önerisi- Tez Başlığı- Tez İçeriği  Değişikliği Formu
 7. Tez Çalışması Uygulama İzin Formu
 8. Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu
 9. Doktora Tez İzleme Komitesi Değiştirme Formu
 10. Doktora Tez Savunma Başvuru Formu
 11. Doktora Tez İzleme Raporu Formu
 12. Yüksek Lisans Tez Savunma Başvuru Formu
 13. Hak Dondurma Talep Formu
 14. Askerlik Tehir Dilekçe
 15. Feragat Dilekçesi 

MEZUNİYET SÜRECİ

 1. Mezun Olan Öğrencinin Teslim Etmesi Gereken Belgeler Formu
 2. Kütüphane İlişik Kesme Formu
 3. Bilimsel Etkinlik Puanlama Formu
 4. Doktora Makale Taslağı Formu
 5. Danışmanın Uygun Görüşü
 6. DEÜ Tez İntihal Analiz Programı& Turnitin Kullanım Kılavuzu
 7. SBE İntihal -Yazılım-Rapor-Beyan Belgesi

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KULLANACAĞI FORMLAR

 1. Doktora Ders Tanıtım Formu
 2. Yüksek Lisans Ders Tanıtım Formu
 3. Öğretim Üyesi Tarafından Önerilen Doktora Tez Konusu Formu
 4. Danışman Beyanı
 5. Taslak Tez Kontrol Formu
 6. Tez Eleştiri Formu 
 7. Tez Eleştiri Formu-ORPHEUS
 8. Tez Değerlendirme Formu (Jüri Üyeleri İçin)
 9. Yeterlik Onay Formu ORPHEUS DR  

Talimatlar

 1. Askerlik İşlemleri Talimatı 
 2. Tez Önerisi Talimatı 
 3. Tez Savunması Talimatı 
 4. Tez Danışmanı Atanması ve Değiştirilmesi Talimatı 
 5. Tez İzleme Komitesi Uygulama Talimatı 
 6. Yüz yüze Yeterlilik Sınavı Talimatı 

Çevrim  içi Yeterlik Sınavı 

 1. Çevrim İçi Doktora Yeterlik sınavı Başvuru Formu
 2. Doktora Yeterlik Sınav Süreci
 3. Genel Sınav Sonuç Tutanağı-Jüri
 4. Genel Sınav Sonuç Tutanağı-Komite
 5. Jüri Bilgileri Formu
 6. Jüri Oy Beyanı Formu
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast