Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri


Öğrenim Vizesi ve İkametgah Tezkeresi Alabilmek için Yapılacak İşlemler

T.C
Emniyet Genel Müdürlüğü
Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş,
vize ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.

1- Yurt Dışında Yapılacak İşlemler (Vize İşlemleri)

Yabancı öğrencilerin Türkiye’nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat
ederek
“öğrenim vizesi” almaları gerekmektedir.

a) Öğrenim göreceği yüksek öğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir belge,
b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c) Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (banka
hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
d) Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,
e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.

2- Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)

Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye’ye uluslar arası yolu trafiğe açık olan hudut kapılarından
yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye’ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde
aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İl’in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine
müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alması zorunludur.

a) Yüksek öğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul veya eşdeğer bir belge,
b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c) Dış temsilciliklerden alınan öğrenim vizesi,
d) Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (banka
hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
e) Her yıl başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kağıt bedeli,
f) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

3- İkamet Tezkeresi Aldıktan sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)

a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası
tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama sayfası 
https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenebilirler

b) İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde  belirtilen
sürenin sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar
Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.

c) Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde
meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi
gerekmektedir.

d) İkamet Tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi
durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin alınması gerekmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast