SBE Gençlik Haftası Çalıştayı “Genç Bilim İnsanları Makale Yazıyor” 17 Mayıs 2019 Cuma

03-05-2019

GENÇLİK HAFTASI ÇALIŞTAYI BİLİMSEL PROGRAMI

 

9:30 Açılış Konuşmaları

 

Prof. Dr. Neslihan İNAL EMİROĞLU

DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR

DEÜ Rektörü

(Teşrifleri halinde)

 

10:00 “Geçmişten Geleceğe Üniversiteler ve Bilgi Üretmenin Önemi”

Prof.Dr.Yusuf BARAN   – İYTE Rektörü

Prof. Dr. Yusuf Baran 11 Aralık 1977 yılında Batman’da doğdu. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırası ile 2002 ve 2006 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü’nden aldı. 2007-2015 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Yusuf BARAN’ın 20’nin üzerinde bilimsel araştırma projesi, 300’ün üzerinde makalesi, kitap bölümü ve bildirisi, 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ödülü vardır. Bu ödüllerden bazıları 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nden “Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”, 2012 yılında Moleküler Kanser Araştırma Derneği’nden Yılın Kanser Araştırmacısı Ödülü, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden “Fen Bilimleri Bilim Teşvik Ödülü” 2012 yılında “Küresel Genç  Akadem Üyeliği” 2013 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından “Bilimsel Önderlik alanında Türkiye’nin en başarılı İnsanı Ödülü” 2013 Yılında Bilim Kahramanları Derneği’nden “Yılın Bilim İnsanı Ödülü”’nü almıştır. Yusuf Baran bilimsel çalışmalarını kanser moleküler biyolojisi, moleküler hematoloji, çoklu ilaç dirençliliği mekanizmaları, direncin geri çevrilmesi, apoptoz mekanizmaları, biyoaktif sfingolipidlerin apoptoz ve ilaç dirençliliği üzerine etkileri, kombine terapiler ve sinyal yolakları üzerine devam ettirmektedir. 

 

 

10:40 “Journal of Basic and Clinical Health  Sciences: Sağlık kampüsünün uluslararası dergisi  Tanıtım ve yeni açılımlar”

Prof. Dr. Zübeyde ERBAYRAKTAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlık yapmış, Onkoloji ve Sinirbilimleri alanlarında doktora derecelerini tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Louisville Üniversitesi ve Yale Üniversitesi araştırma laboratuvarlarında deneyimlerini arttırmıştır. Prof. Dr. Anthony Cerami ve Prof. Dr. Michael Brines ile birlikte Eritropoetin ile ilişkili çalışmalara katılarak SCIENCE ve PNAS (Proceedings of the National Academy of Science) dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Serhat Erbayraktar ile evli olup Duygu ve Fadıl Alp isimlerinde ikiz çocuklara sahiptir.

DEÜ-BAP altyapı projesi yazarak JBACHS (Journal of Basic and Clinical Health Sciences) dergisinin kurulmasını ve yayınlanmasını sağlamıştır.

 

 

11:00-11:15 ARA

 

 

11:15 “Bilimsel araştırmadan yazına olan yolculukta istatistiksel planlama ve doğru istatistik kullanma”

Prof.Dr.Hülya ELLİDOKUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık, 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda doçentlik almıştır.2011 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalında Profesör olarak görev yapmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı , Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığı , Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, AIDS’le Mücadele Derneği, Türk Tabipleri Birliği Turist Sağlığı Kolu, Hastane Enfeksiyonları Derneği, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği gibi bilimsel kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde makaleleri, kongre bildiri kitapçıklarında bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

 

 

12:00-13:30 YEMEK ARASI

 

 

13:30 “İyi bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?”

Prof. Dr. Sedat YANTURALI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.Tıpta uzmanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında aldı. Aynı bölümde 2006 yılında doçent ,2016 yılında profesör oldu. Türkiye Acil Tıp Dergisi’ni yayın hayatına kazandırdı ve bu dergide editörlük görevinde bulundu. Acil Tip konusunda uluslararası indekslerce taranan saygın tıp dergilerinde ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi ve sunulmuş bildirisi bulunmaktadir.

Başta TUBiTAK’tan olmak üzere çok sayıda ödülü vardır. Aynca 3000 hekimin eğitim aldığı Türkiye Acil Tıp Eğitim Programında Ege Bölgesi Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 7 yıldır Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, tıbbi direktörlüğünü yürüten hocamız bisiklet turnuvalarında en hızlı müdahale rekoru kırmış ve Türkiye Bisiklet Turu’nu bilimsel makale haline getirmiştir. Bulunduğu bölümde 6 yıl anabilim dalı başkanlığı, paramedic program başkanlığı başta olmak üzere birçok idari görevde bulunan hocamız şu an Bioİzmir uygulama ve araştırma merkez müdürü görevini yürütmektedir. Tuna’nın babasıdır.

 

 

 

 

14:10 “Bilimsel araştırmalarda görünmeyen kahramanlar”

 Prof. Dr. Osman YILMAZ

1965 yılında Fethiye’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Fethiye’de tamamladı.1983-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu.1988-1992 yılları  arasında anatomi doktorasını tamamladı.1993 yılında askerlik görevini yaptı. 1993-1996 yılları arasında Uludağ Üniversitesinde Doktor Öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999- 2000 yılları arasında Doktor Öğretim Görevlisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarında çalıştı. 2000 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu.

2003 yılında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalını kurarak bu alanda ülkemizde ilk defa lisansüstü eğitimi başlattı.  2009 yılında Ülkemizde Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneğinin kurulmasına öncülük etti. Ülkemizde Laboratuvar Hayvanları biliminin gelişmesi için yoğun bir çaba harcamaktadır. Laboratuvar hayvanlarının gelişmesi için Karolinska Hayvan Laboratuvarı, Alman Mice Kliniği, Alman Kanser Araştırma Merkezi, Rakfeller Hayvan Laboratuvarı, Cornell Hayvan Laboratuvarı, Groningen Hayvan Laboratuvarı gibi 30 üzerinde hayvan laboratuvarı merkezi işbirliği kurmuştur.

Translasyonel tıp araştırmalarının hayvan modellenmesinde insan hastalıklarını modelleyen 50 üzerinde deneysel hayvan modeli oluşturmuştur. Uluslarası dergilerde yayınlanmış 250 üzerinde makale ve bu makalelere 5634 atıf yapılmıştır ( H indeks: 35). Basılmış 3 kitap ve 4 kitap bölüm yazarlığı, 400 üzerinde ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğ ve poster sunumu yapmıştır.3 patent ve 1 teknolojik ürünü bulunmaktadır.

 

 

14:45-15 00 ARA

 

 

15:00 “Bir dergi editörü makalede yayınlanabilir olması için ne arar?”

   Prof. Dr. Aylin ULUŞAHİN

Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini 1989’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı’nda tamamladı. 1995’te doçent, 2003’te profesör oldu.1992-1993 yıllarında bir yıl süreyle İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri bölümü’nde çalıştı. Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve 1998-1999 yıllarında şizofreni hastaları ve yakınları dayanışma derneği’nin kurucu yönetim kurulu başkanlığı’nı yaptı. Duygu durum bozuklukları ve psikiyatri genetiği ile ilgilenmektedir. Türk Psikiyatri Dergisi’nin kurucu editörü Prof.Dr.Orhan Öztürk’ten sonra uzun yıllar editörlüğünü yapmıştır. Editörlüğü sırasında dergi pubmed, SSCI gibi uluslararası indekslerde taranmaya başlamıştır. Psikiyatrinin en çok okunan ders kitabı olan “ruh sağlığı ve bozuklukları” nın Prof.Dr.Orhan Öztürk ile birlikte editörüdür.

 

 

 

15:40 “Dergi seçimi-makalemizi hangi dergiye gönderelim?”

Dr. Öğr. Üyesi Harun GÜNEŞ

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Düzenleme Kurulu

Prof.Dr.Neslihan İNAL EMİROĞLU

Prof.Dr.Hülya ELLİDOKUZ

Prof.Dr.Yasemin BAŞBINAR

Prof.Dr.Zübeyde ERBAYRAKTAR

Prof.Dr.Sedat YANTURALI

Prof.Dr.Osman YILMAZ

Doç.Dr.Gökşin Nilüfer DEMİRCİ

Doç.Dr.Yasemin SOYSAL

Öğr.Gör.Dr.Ahu PAKDEMİRLİ

 

ÇALIŞTAY’DAN KARELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast