İşlevsel Kurullar


 

DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 
EĞİTİM – ARAŞTIRMA KURUL VE KOMİSYONLARI
 
A-Ödüllendirme Kurulu
1. Prof. Dr. Gülgün Oktay
2. Prof. Dr. Ülker Cankurt
3. Prof. Dr. Meral Karaman
4. Prof. Dr. Hilal Koçdor
5. Prof. Dr. Günay Kırkım
6. Prof. Dr. Bilge Kara
7. Dr. Öğretim Üyesi  Fatma Vural
B- Burs Komisyonu
1. Prof. Dr. Gülgün Oktay
2. Prof. Dr. Meral Karaman
3. Prof. Dr. Didem Karadibak
4. Prof. Dr. Zeynep Gülay
5. Dr. Öğretim Üyesi Fatma Vural
Beyhan Gürkan
C- Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu
1. Prof. Dr. Ülker Cankurt
2. Prof. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Aksu
4. Elif Polattürk
5. Meltem Çakaray
6. Fisun Yeşilkaya
7. SBE Öğrenci Temsilcisi
D- Risk Yönetimi Koordinatörlüğü
1. Doç. Dr. İlkay Aksu
2. Elif Polattürk
3. Hakan Narinç
4. Fisun Yeşilkaya

E- SBE Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Nermin Nüket Göçmen Mas

F- Doktora Eğitimi ORPHEUS Komisyonu
1. Prof. Dr. Çetin Pekçetin
2. Prof. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Aksu
4. Prof. Dr. Nur Olgun
5. Prof. Dr. Hüray İşlekel

6. Doç. Dr. Nursen İlçin

7. Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bilik
Elif Polattürk
 
G-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esasları Komisyonu
1. Prof. Dr. Çetin Pekçetin
2. Prof. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Aksu
4. Prof. Dr. Adile Özgören
5. Doç. Dr. Hatice Mert
6. Prof. Dr. Nihal Gelecek
7. Prof. Dr. Osman Açıkgöz
8. Doç. Dr. Özlem Miman
Elif Polattürk
H-Bilimsel Aktiviteler Kurulu
1. Prof.Dr. Çetin Pekçetin
2. Prof. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Aksu
4. Prof.Dr. Semra Koçtürk
5. Prof.Dr. Günay Kırkım
6. Prof. Dr. Arzu Genç

7. Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman

8. Doç. Dr. Nilgün Yener

I- Kalite Kurulu
1. Doç. Dr. İlkay Aksu

2. Doç. Dr. Zahide Çavdar

3. Öğr. Gör. Dr. Vahide BAYRAKAL 

4. Fisun YEŞİLKAYA

5. Meltem ÇAKARAY

6. Lale Gers

K- İşlevsel Kurullar Sekreteri Lale Gers