İşlevsel Kurullar


 

DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM – ARAŞTIRMA KURUL VE KOMİSYONLARI
A-Ödüllendirme Kurulu
1. Prof. Dr. Gülgün Oktay
2. Prof. Dr. Ülker Cankurt
3. Prof. Dr. Soykan Özkoç
4. Prof. Dr. Hilal Koçdor
5. Prof. Dr. Günay Kırkım
6. Prof. Dr. Didem KARADİBAK
7. Doç. Dr. Sefa Kızıldağ
B-Eğitim ve Kurs Düzenleme Kurulu
1. Prof. Dr. Mine Doluca Dereli
2. Prof. Dr. Soykan Özkoç
3. Prof. Dr. Hüray İşlekel
4. Prof. Dr. Bilge Kara
5. Prof. Dr. Işıl Tekmen
6. Prof. Dr. Murat Örmen
7. Prof. Dr. Sema Özan
8. Öğrenci Temsilcisi
C- Burs Komisyonu
1. Prof. Dr. Gülgün Oktay
2. Prof. Dr. Soykan Özkoç
3. Prof. Dr. Didem Karadibak
4. Prof. Dr. Zeynep Gülay
5. Yard. Doç. Dr. Fatma Vural
D- Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu
1. Prof. Dr. Ülker Cankurt
2. Prof. Dr. Soykan Özkoç
3. Asiye Zengin
4. Meltem Çakaray
5. Fisun Yeşilkaya
6. SBE Öğrenci Temsilcisi
E- Risk Yönetimi Koordinatörlüğü
1. Prof. Dr. Yücel Demiral
2. Asiye Zengin
3. Neslihan ARTUNÇ
4. Fisun Yeşilkaya
F- SBE Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Belgin Ünal

G- Doktora Eğitimi ORPHEUS Komisyonu
1. Prof. Dr. Mine Doluca Dereli
2. Prof. Dr. Soykan Özkoç
3. Prof. Dr. Hüray İşlekel
4. Prof. Dr. Nur Olgun
5. Yrd.Doç.Dr.Özlem BİLİK
6. Yrd. Doç. Dr. Nursen İlçin
7. Elif Polattürk
H-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esasları Komisyonu
1. Prof. Dr. Mine Doluca Dereli
2. Prof. Dr. Yücel Demiral
3. Prof. Dr. Soykan Özkoç
4. Prof. Dr. Adile Özgören
5. Doç. Dr. Hatice Mert
6. Prof. Dr. Nihal Gelecek
7. Prof. Dr. Pınar Akan
8. Prof. Dr. Esra Erdal Bağrıyanık
9. Prof. Dr. Cem Şeref Bediz
I-Bilimsel Aktiviteler Kurulu
1. Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
2. Prof.Dr. Yücel DEMİRAL
3. Prof.Dr. Soykan ÖZKOÇ
4. Prof.Dr. Sedef GİDENER
5. Prof.Dr. Nihal GELECEK
6. Doç.Dr. Hatice MERT
7. Prof.Dr. GÜNAY KIRKIM
J- Kalite Kurulu
1. Prof. Dr. Soykan Özkoç
2. Neslihan ARTUNÇ
3. Fisun YEŞİLKAYA
4. Alpaslan ATIL
K- İşlevsel Kurullar Sekreteri Neslihan ARTUNÇ