İşlevsel Kurullar


 

DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 
EĞİTİM – ARAŞTIRMA KURUL VE KOMİSYONLARI
 
A-Ödüllendirme Kurulu
1. Prof. Dr. Gülgün Oktay
2. Prof. Dr. Ülker Cankurt
3. Doç. Dr. Meral Karaman
4. Prof. Dr. Hilal Koçdor
5. Prof. Dr. Günay Kırkım
6. Prof. Dr. Bilge Kara
7. Yrd. Doç. Dr. Fatma Vural
B- Burs Komisyonu
1. Prof. Dr. Gülgün Oktay
2. Doç. Dr. Meral Karaman
3. Prof. Dr. Didem Karadibak
4. Prof. Dr. Zeynep Gülay
5. Yard. Doç. Dr. Fatma Vural
Beyhan Gürkan
C- Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu
1. Prof. Dr. Ülker Cankurt
2. Doç. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Y. Aksu
4. Asiye Zengin
5. Meltem Çakaray
6. Fisun Yeşilkaya
7. SBE Öğrenci Temsilcisi
D- Risk Yönetimi Koordinatörlüğü
1. Doç. Dr. İlkay Y. Aksu
2. Asiye Zengin
3. Hakan Narinç
4. Fisun Yeşilkaya

E- SBE Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Belgin Ünal

F- Doktora Eğitimi ORPHEUS Komisyonu
1. Prof. Dr. Çetin Pekçetin
2. Doç. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Y. Aksu
4. Prof. Dr. Nur Olgun
5. Prof. Dr. Hüray İşlekel

6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Bilik

7. Yrd. Doç. Dr. Nursen İlçin
Elif Polattürk
 
G-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esasları Komisyonu
1. Prof. Dr. Çetin Pekçetin
2. Doç. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Y. Aksu
4. Prof. Dr. Adile Özgören
5. Doç. Dr. Hatice Mert
6. Prof. Dr. Nihal Gelecek
7. Prof. Dr. Osman Açıkgöz
8. Prof. Dr. Ş. Esra Erdal Bağrıyanık
Elif Polattürk
H-Bilimsel Aktiviteler Kurulu
1. Prof.Dr. Çetin Pekçetin
2. Doç. Dr. Meral Karaman
3. Doç. Dr. İlkay Y. Aksu
4. Prof.Dr. Semra Koçtürk
5. Prof.Dr. Günay Kırkım
6. Prof. Dr. Arzu Genç

7. Doç. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman

8. Doç. Dr. Nilgün Yener

I- Kalite Kurulu
1. Doç. Dr. İlkay Y. Aksu
2. Doç. Dr. Zahide Çavdar
3. Fisun YEŞİLKAYA

4. Alpaslan ATIL

5. Lale Gers

K- İşlevsel Kurullar Sekreteri Lale Gers