Yeni Kayıt Olacak Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine(E-Posta linki eklenip Güncellenmiş hali)

25-07-2018

YENİ KAYIT OLACAK

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Enstitümüz 2018-2019 Öğretim yılı Güz yarıyılı 24 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitime başlayacaktır. İlk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında işlemleri yapılacaktır. Sınavı kazanan ancak kayıt yaptırmak istemeyen öğrenci adayının “Kayıt Hakkı feragat” dilekçesini doldurup imzalayarak elden veya faks yoluyla öğrenci işleri birimine teslim etmesi/göndermesi gerekmektedir.  

WEB (06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır)

Web Giriş: Browser olarak “internet Explorer” kullanarak http:// www.deu.edu.tr adresinden DEBİS girişi yazılı kısmın üstteki ilk boşluğuna yandaki linki tıkladığınızda çıkan e-posta adresini yazarak giriş yapılacak; e-posta adresleri linki (örmek 2018940018@ogr.deu.edu.tr), alttaki boşluğa doğum tarihini (gün/ay/yıl olarak) açık olarak yazılmalı. Sağdaki deu.edu.tr yazılı kısım ok ile ogr.deu.edu.tr’ye çevrilip gönder butonuna basılmalı. Açılan sayfada sol taraftaki İlk kayıt işlemleri seçilecek. İstenen bilgiler doldurulup son sayfada onay verildikten sonra kayıt ve gerekli evrakların (aşağıdaki) teslimi için Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna gelmelidir.

ÖĞRENCİ TARAFINDAN ENSTİTÜYE TESLİM EDİLECEK BELGELER

Fotoğraf: Tüm öğrencilerin Enstitü öğrenci işleri birimine 2 adet fotoğraf getirmesi gerekmektedir.

Danışman Atama Formu: Yeni kayıtlanan öğrenci, Enstitü web sayfasından http://saglikbil.deu.edu.tr/  “Danışman Atama Formu”nun çıktısına kayıtlanacağı programını, adını soyadını yazarak çıktı alıp, Anabilim Dalı Başkanı ile doldurup imzaları tamamlandıktan sonra Enstitü öğrenci işleri birimine teslim etmelidir.

 

Dilekçe : Alt sayfada bulunan dilekçeyi imzalayıp getirmeleri gerekmektedir.

 

KATKI PAYI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türk uyruklu öğrenciler;  Yeni kayıt hakkı kazanan Yüksek Lisans öğrencileri eğitime başladıkları yarıyıl itibariyle 2 yıl (4 yarıyıl),  Doktora öğrencileri 4 yıl (8 yarıyıl) süresince katkı payı ödemeyeceklerdir.

Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapanlar: kadro durumlarını belirtir imzalı ve mühürlü belgeyi kurumlarından alıp Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidirler.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler; Yeni kayıt hakkı kazanan Yabancı Uyruklu öğrenciler, Üniversitemiz web sitesinde ilan edilen tabloda belirtilen öğrenci katkı payının 3 katı kadar ücret  ödeyecek olup; ödemeleri gereken tutarları Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine öğrenci numarası bildirmek suretiyle yatırabileceklerdir. Banka dekontu Enstitü Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir.

…./……./2018

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Enstitümüz…………………………………………………………………..  Anabilim Dalı ……………………………………….………………………………….programına 2018-2019 güz yarıyılında kayıtlandım.

Eğitim başlangıcından mezun oluncaya kadar geçen sürede; Enstitü’deki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmekle, bunları öğrenmek için gerekli ilgi ve özeni göstermekle, öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durum çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Enstitü Yönetimi tarafından yapılan Enstitü web sayfasından (http://saglikbil.deu.edu.tr/)  duyuruları takip etmekle,başvuru formunda bildirdiğim mail adresime yapılan duyuruları takip etmekle ayrıca,  iletişim bilgilerimde  (posta, e-posta, telefon) meydana gelen değişiklikleri en çok bir hafta içerisinde Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğumu kabul ve beyan ederim.

 

İmza :

 

Adı Soyadı :

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast