Web Kayıt İşlemleri

20-09-2018

WEB KAYIT İŞLEMLERİ

Web Kayıt İşlemeleri Resimli Anlatımı için TIKLAYINIZ

Web’den Kayıt Yenileme 20 Eylül 2018 (13.00) – 21 Eylül 2018 (17:30)               24 Eylül 2018 (10:00) – 05 Ekim 2018 (17:00) arası EKLE /ÇIKAR haftasıdır. Tüm öğrencilerimiz kayıt yenilemelerini, Web’den Kayıt Yenileme sistemini kullanarak yapacaklardır. “Ders seçimlerinde tavsiye edilen min. AKTS 30, max. AKTS 42’dır”

1.  Web’den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin “DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt” (http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla giriş yaparak derslerini seçecekleri yazılım kontrollü bir veri tabanı ortamıdır.

.  Sisteme girişte öğrencileri 2 kontrol bekler: Harç Sorgulama (HS) ve Adres Güncelleme (AG). HS, sistemin öğrenciye açılması için gerekli ilk adımdır. Öğrenci bu adımda harç bilgisini sorgular. Borcu olmayan öğrenciye sistem açıktır. Borcu olan öğrenci, Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine öğrenci numarasıyla ödemesini yapar. Ödeme sonrası Banka, öğrenci numarasını sisteme iletir ve yazılım gelen komutla sistemi öğrenciye açar. Borç ödenmediği sürece öğrenci için sistem açılmayacaktır. AG ise, öğrencilerimizin e-mail ve tel. bilgileri başta olmak üzere iletişim verilerini güncelleyeceği bir kontroldür. Öğrenci-Kayıt Danışmanı-Enstitü iletişimi bu bilgilerle sağlanacağından, AG kontrolü tüm öğrencilerimiz için oldukça önemli bir adımdır.

3.  Tüm öğrencilerimiz sistemde DERS-TEZ aşamalarıyla kayıtlıdır. Bu aşamalar, öğrencilerimizin sistemdeki durum veya sınıf bilgisini gösterir (Sınıf1-Sınıf2). Buna göre:  DERS aşamasındaki öğrencilerimiz (Sınıf1), Enstitümüzde ilk ders yılında olan öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz eğitim-öğretim yılı içinde alacakları dersleri seçerler. TEZ aşamasındaki öğrencilerimiz (Sınıf2) ders aşamasını tamamen veya kısmen bitirmiş, tez danışmanı daha önceki dönemlerde atanmış öğrencilerdir. Bu öğrencilerin sistemdeki ders seçimi yalnızca Tez+Uzmanlık Alanı olmasına rağmen, alttan ders alma yükümlülüğü olanlar veya ders seçmek isteyenler Tez+Uzmanlık Alanı yanında Ders de seçerler/seçebilirler. DERS ve TEZ aşamasındaki tüm öğrenciler kayıt yenilemelerini Web üzerinden yapacaklardır.

4.  Web Kayıt sisteminde her öğrenci için tam denetim ve onaylama yetkisine sahip  KAYIT DANIŞMANI Olarak öğrencinin DANIŞMAN Öğretim Üyesi belirlenmiştir.

5. Enstitümüzde, öğrencilerimiz kayıtlar sırasında kendi birim dersleri dışında diğer birimlerin seçmeli derslerini de seçebilirler. Bu amaçla Web Kayıt arayüzüne (seçilecek birim derslerinin en altına) “Enstitüdeki Diğer Tüm Seçmeli Dersler için Tıklayınız” linki eklenmiştir. Diğer taraftan, tez aşaması dahil her zaman aktif ders seçimi öğrenciler için seçenektir. Bu birimlerimiz için de arayüze “Biriminizdeki Tüm Seçmeli Dersler İçin Tıklayınız” linki eklenmiştir. Bu açılır linkler tıklandığında, tüm seçimlik dersler seçilebilir olarak görülür ve hemen yanında (en sağda) kısaca “neden” sorusuna yönelik bir sekme daha belirir. Eğer seçim nedeni yalnızca dersi almak ise (ilk ders seçimi, ilk defa seçilecek ders), KAYIT DANIŞMANI onayıyla Web Kayıt arayüzünde her ders seçilebilir. Bazen derslerin kodları değişir ama isim ve içerikleri aynıdır. Bu durumda kalınan bir ders kod değişikliğiyle öğrencinin karşısına otomatik çıkmayabilir. Böyle durumlar için açılır linke “kalınan ders tekrarı” eklenmiştir. Ancak “ilk defa ders seçimi” ve “kalınan ders tekrarı” için tüm işlemler web üzerinden tamamlanmasına rağmen, iki özel ders seçimi durumunda DİLEKÇEYLE ŞAHSEN BAŞVURU şartı aranmaktadır ve bu durum arayüzde “uyarıyla” öğrenciye duyurulur. Bu özel durumlar şunlardır:  a) Not Yükseltme: Daha önce başarıyla alınmış ancak notu düşük olan bir dersin tekrar seçilmesi. b) Ders Değiştirme: Daha önce başarılı/başarısız alınmış bir ders “yerine” farklı bir dersin seçilmesi. (a) ve (b) türünden seçim yapacak öğrencilerimiz, içeriğinde nedeni ve derslerin olduğu DANIŞMANI VE ANABİLİM DALI BAŞKANI onaylı DİLEKÇELERİNİ, kayıt süreleri içinde  Enstitümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Aynı DİLEKÇE kuralı, öğrencinin kendi biriminde (a) ve (b) amaçlı seçeceği dersler için de geçerlidir.

6.  Öğrencilerimiz sistem üzerinden derslerini seçip işlemlerini tamamladıklarında, bu seçimler KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerine yönlendirilir. Kayıt yenilemeler ancak KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi’nin onayından sonra tamamlanır. Dolayısıyla her öğrencimiz, birimindeki KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi ile sistem üzerinden bağlantı halinde olmalıdır (güncel adres ve tel. verileri (AG) bu nedenle çok önemlidir). KAYIT DANIŞMANI, gerekli gördüğü durumlarda sistem üzerinden öğrenciyi her türlü nedenle uyarabilir, yönlendirebilir, görüşmeye çağırabilir. 

7.   Uzmanlık Alanı ve Tez Çalışması dersi devam eden bir süreçtir. Tez Çalışması dersi tez önerisi Enstitü kurulundan onaylandıktan sonra aktiflenir. Bununla birlikte SEMİNER dersi, öğrencilerimizin ders döneminde 1 kez almakla yükümlü olduğu zorunlu bir derstir.

8. KAYIT DANIŞMANI tarafından onaylanarak kaydı tamamlanan öğrenci, sistemden çıkış yapmadan kayıt formunun çıktısını alarak saklamak zorundadır. Aynı şekilde KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerimiz de kayıtları onaylanan öğrencilerin kayıt formlarını dijital ortamda saklarlar. Kayıt Formu yalnızca güvenlik amacıyla istenen bir belgedir. Web Kayıt üzerinden kaydını tamamlayan öğrenci, eğer gerek görürse hemen formu imzalatabilir. Ancak bu form ileride doğabilecek sorunlara karşı alındığından, öğrencilerimiz formlarını sonradan da KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyelerimize imzalatabilirler. Bu formlar öğrencilerimizde kalacaktır. 

9. Enstitümüz Web Kayıt işlemlerinde Ekle/Çıkar haftası kayıt sonrası ilan edilen günlerle sınırlıdır. Ekle/Çıkar günlerinde, KAYIT DANIŞMANI onayı sonrası zorunlu bir değişiklik gerekirse, bu durum öğrenci tarafından kendi KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi’ne bildirilir ve KAYIT DANIŞMANI Öğretim Üyesi Enstitümüze değişiklik talebini ileterek öğrenciye tekrar kayıt imkanı sunulur.

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast