2018/2019 Öğretim Planları

02-07-2018

Anatomi DR

Anatomi YL

Biyofizik DR

Biyofizik YL

Biyokimya DR

Biyokimya YL

Biyomekanik DR

Biyomekanik  YL

Biyomühendislik  DR

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DR

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği YL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YL

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DR

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YL

Egzersiz Fizyolojisi DR

Egzersiz Fizyolojisi YL

Farmakoloji DR

Farmakoloji YL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL

Fizyoloji DR

Fizyoloji YL

Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YL

Halk Sağlığı DR

Halk Sağlığı YL

Halk Sağlığı Hemşireliği DR

Halk Sağlığı Hemşireliği YL

Hareket ve Antrenman Bilimi YL

Hemşirelik Esasları DR

Hemşirelik Esasları YL

Hemşirelikte Yönetim Tezsiz II. Öğretim YL

Hemşirelikte Yönetim DR

Hemşirelikte Yönetim YL

Histoloji ve Embriyoloji DR

Histoloji ve Embriyoloji YL

İç Hastalıkları Hemşireliği DR

İç Hastalıkları Hemşireliği YL

İş Sağlığı DR

İş Sağlığı Hemşireliği YL

Kanser Epidemiyolojisi YL

Kardiyopulmoner Fizyoterapi YL

Klinik İlaç Araştırmaları YL

Klinik Sinirbilimler YL

Klinik Uyku Bilinç Durumları YL

Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR

Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL

Medikal Fizik DR

Medikal Fizik YL

Medikal İnformatik YL

Mikrobiyoloji DR

Mikrobiyoloji YL

Moleküler Patoloji DR

Moleküler Tıp DR

Moleküler Tıp YL

Muskoloskeletal Fizyoterapi YL

Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon YL

Odyoloji DR

Odyoloji YL

Onkoloji Hemşireliği YL

Ortopedik Fizyoterapi YL

Perfüzyon Teknikleri YL

Protez Ortez YL

Psikiyatri Hemşireliği DR

Psikiyatri Hemşireliği YL

Radyofarmasötik Bilimler YL

Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon YL

Temel Onkoloji DR

Temel Onkoloji YL

Temel Sinirbilimler DR

Temel Sinirbilimler YL

Temel Uyku ve Bilinç Durumları YL

Tıbbi Biyoloji ve Genetik DR

Tıbbi Biyoloji ve Genetik YL

Tıbbi Parazitoloji DR

Tıbbi Parazitoloji YL

Tıp Eğitimi DR

Tıp Eğitimi YL

Toksikoloji DR

Toksikoloji YL

Translasyonel Onkoloji DR

Translasyonel Onkoloji YL

Translasyonel Tıp YL

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast